Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна аналітика

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Факультет економіки та управління запрошує на навчання за спеціалізацією «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА».

Економічна аналітика- мистецтво використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі прийняття управлінських рішень.

Економічні аналітикидосліджують економічні дані для формулювання економічних показників, формування оцінних звітів та надання консультацій щодо поточного та прогнозованого стану економіки. Аналітичні висновки використовуються органами державної влади, засобами масової інформації, фінансово-інвестиційних організацій, фірм, громадськими організаціями тощо.

Фундаментальна підготовка в галузі сучасної економічної теорії, комп’ютерних технологій обробки інформації, економетрики, статистики поєднується із вивченням прикладних дисциплін: «Big Data», «Імітаційне моделювання економічних систем», «Моніторинг макроекономічної динаміки», «Фінансово-інвестиційний аналіз», «Фінансово правова аналітика», «Технічний аналіз на фінансовому ринку» тощо.

Такий освітній підхід надає можливість випускникам реалізувати свої професійні якості як в академічному, так і в бізнес-середовищі.

АКАДЕМІЧНА КАР’ЄРА

В університеті поширена практика академічного обміну із зарубіжними вишами.

 • University of Konstanz (Germany) - http://www.uni-konstanz.de
 • University of Bremen (Germany) - http://www.uni-bremen.de
 • Philipps University of Marburg (Germany) - http://www.uni-marburg.de
 • Poznan University of Economics (Poland) - http://www.pue.ue.poznan.pl/
 • Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія)  http://www.wu.ac.at
 • Університет Нортвуд (штат Мічиган, США) http://www.northwood.edu
 • Університет Непіер (м. Единбург, Велика Британія) http://www.napier.ac.uk
 • Університет Нортумбрія (м. Ньюкасл, Велика Британія) http://www.northumbria.ac.uk

Випускники бакалаврської програми мають можливість продовжити навчання у магістратурі. Випускникам магістратури відкриваються можливості вступу на докторські програми PhD.

БІЗНЕС-КАР'ЄРА

Випускники програми затребуваніувеликих національних та міжнародних компаніях. Органи державної влади та місцевого самоврядування, аналітичні агенції та ЗМІ, банки та фінансові корпорації, ТНК та великі національні підприємства пропонують роботу економічним аналітикам.

Висока затребуваність на вітчизняному ринку зумовлена змінами вимог до професійної підготовки фахівців та дефіцитом підготовлених кадрів. Національний ринок пропонує наступні вакансії для випускників бакалаврського і магістерського рівня спеціалізації «Економічна аналітика»: аналітик в банківських установах, аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, фахівець з корпоративного управління, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки тощо.

Компетентності, які формує спеціалізація «Економічна аналітика»:

 • розуміння методології економічного аналізу;
 • вміння оперувати інструментарієм організаційно-правового аналізу економічної діяльності;
 • вміння використовувати інструментарій статистичного аналізу та виявляти закономірності;
 • здатність проводити аналіз невизначеності та ризику в економічній діяльності, моделювати та прогнозувати розвиток систем і процесів;
 • здатність до оцінювання економічної діяльності та проведення бенчмаркінгу економічних об’єктів.

Що буде вміти випускник програми «Економічна аналітика:

 • здійснювати добір, перевірку, аналіз та інтерпретацію економічних даних;
 • визначати ключові економічні показники на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • прогнозувати за допомогою економетричних методів;
 • розробляти та обґрунтовувати проекти та методичні рекомендації;
 • формувати висновки та детальні звіти щодо проведених економічних досліджень;
 • консультувати представників державних органів влади, громадських організацій, керівників бізнесу та засоби масової інформації стосовно стану економіки та економічних прогнозів.

В процесі навчання будуть формуватися наступні особистісні якості: аналітичний спосіб мислення, наполегливість, інтуїція, комунікабельність, здатність працювати з великими обсягами інформації, спостережливість, відповідальність, креативність.

ДОВІДКОВАІНФОРМАЦІЯ:

Приклади посад і стартових заробітних плат економічних аналітиків в Україні та світі 2017 року:

 • Комерційний аналітик; радник з економічних питань (Україна) 45000₴-84000₴ /міс.
 • Investment Research Analyst (Великобританія) 50000£ - 85000£ /рік.
 • Business Analyst (Німеччина) 39600 € - 69000 € /рік.
 • Economic Analyst (Франція) 39600 € - 69000 € /рік.
 • Economic Research Analyst(  США) $63000 – $98000 /рік.

Складено за даними https://rabota.ua; https://ua.indeed.com

http://feu.kneu.edu.ua/ua//13318/

Автор матеріалу Галабурда Микола Костянтинович. 

«Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons із зазначенням автора / розповсюдження на тих самих умовах».

Остання редакція: 07.05.18