Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна аналітика

Економічна аналітика є мистецтвом використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень.

Економічні аналітики досліджують економічні дані для формулювання економічних показників, формування оцінних звітів та надання консультацій щодо поточного та прогнозованого стану економіки. Аналітичні висновки використовуються органами державної влади, засобами масової інформації, фінансово-інвестиційних організацій, фірм, громадськими організаціями тощо.

Фундаментальна підготовка в галузі сучасної економічної теорії, комп’ютерних технологій обробки інформації, економетрики, статистики поєднується із вивченням прикладних дисциплін: «Big Data», «Імітаційне моделювання економічних систем», «Моніторинг макроекономічної динаміки», «Фінансово-інвестиційний аналіз», «Фінансово правова аналітика», «Технічний аналіз на фінансовому ринку» тощо.

Такий освітній підхід дозволяє випускникам реалізувати свої професійні якості як в академічному, так і в бізнес-середовищі.

АКАДЕМІЧНА КАР’ЄРА

В університеті поширена практика академічного обміну із зарубіжними вишами.

СЕМЕСТРОВІ ПРОГРАМИ В УНІВЕРСИТЕТАХ

РІЧНІ ПРОГРАМИ В УНІВЕРСИТЕТАХ

Випускники бакалаврської програми мають можливість продовжити навчання у магістратурі. Випускникам магістратури відкриваються можливості вступу на докторські програми PhD.

БІЗНЕС-КАР'ЄРА

Випускники програми затребуваніувеликих національних та міжнародних компаніях. Органи державної влади та місцевого самоврядування, аналітичні агенції та ЗМІ, банки та фінансові корпорації, ТНК та великі національні підприємства пропонують роботу економічним аналітикам.

Висока затребуваність на вітчизняному ринку зумовлена змінами вимог до професійної підготовки фахівців та дефіцитом підготовлених кадрів.

Керуючись Класифікатором професій України (ДК 003:2010), національний ринок пропонує наступні вакансії для випускників бакалаврського і магістерського рівня спеціалізації «Економічна аналітика»:

2441.2

Аналітик (банківська діяльність)

2441.2 

Аналітик з інвестицій 

2441.2 

Аналітик з кредитування 

2414.2 

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 

2441.2

Економічний радник

2441.2

Консультант з економічних питань

2441.2

Оглядач з економічних питань

3411

Фахівець з корпоративного управління

3411

Фахівець з управління активами

3411

Фахівець з фінансово-економічної безпеки

 

 

Для економічних аналітиків характерні наступні особистісні якості: аналітичний спосіб мислення, наполегливість, розвинена інтуїція, комунікабельність, здатність працювати з великими обсягами інформації, спостережливість, відповідальність, креативність.

До посадових обов’язків економічних аналітиків як правило входять:

 • добір, перевірка, аналіз та інтерпретація економічних даних;
 • визначення ключових економічних показників на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • прогнозування з  використанням економетричних методів;
 • розробка та обґрунтування проектів та методичних рекомендацій;
 • формування висновків та детальних звітів щодо проведених економічних досліджень;
 • консультування представників державних органів влади, громадських організацій, керівників бізнесу та засоби масової інформації стосовно стану економіки та економічних прогнозів.

Компетентності, які формує спеціалізація «Економічна аналітика»:

 • розуміння методології економічного аналізу;
 • усвідомлення понятійно-категоріальної матриці економічного аналізу;
 • здатність до модельного аналізу економіки;
 • вміння оперувати інструментарієм інституціонального (організаційно-правового) аналізу економічної діяльності;
 • навички операціоналізації в процесі розробки і впровадження економічних програм і проектів;
 • вміння використовувати інструментарій статистичного аналізу та виявляти закономірності;
 • здатність здійснювати бенчмаркінг економічних об’єктів;
 • вміння проводити аналіз та прогнозувати розвиток систем і процесів;
 • здатність проводити аналіз невизначеності та ризику в економічній діяльності;
 • здатність до оцінювання економічної діяльності.

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Приклади посад і стартових заробітних плат економічних аналітиків в Україні та світі 2017 року:

 • Комерційний аналітик; радник з економічних питань (Україна) 15000₴-84000₴ /міс.
 • Investment Research Analyst (Великобританія) 50000£ - 85000£ /рік.
 • Business Analyst (Німеччина) 39600 € - 69000 € /рік.
 • Economic Analyst (Франція) 39600 € - 69000 € /рік.
 • Economic Research Analyst(  США) $63000 – $9800 /рік.

Складено за даними (https://rabota.ua; https://ua.indeed.com)

 

Увага!

День відкритих дверей у КНЕУ відбудеться 17 березня 2018 р. об 11:00

Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана

м. Київ, проспект Перемоги 54/1

https://kneu.edu.ua/

 

 

Остання редакція: 13.03.18