Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Славу університету складають його Імена! Міжнародний круглий стіл до150-річчю від дня народження М. Довнар-Запольського і 110-річчя заснування Університету19 Червня 2017р.

Славу університету складають його Імена! Тому ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» шанує славних людей, котрі здобували імʼя собі й Університету. Засновник і перший керівник КНЕУ М. Довнар-Запольський один із тих ким за правом пишається наш навчальний заклад. 15 червня 2017 р. кафедрою політичної історії Юридичного інституту й Інститутом історії українського суспільства ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» було проведено міжнародний круглий стіл, присвячений 150-річчю від дня народження М. Довнар-Запольського і 110 річниці заснування університету під назвою «М. Довнар-Запольський ‒ історик, державний діяч, фундатор економічної освіти в Україні».

Круглий слід було відкрито вітальним словом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет» доктора економічних наук, професора Д. Лукʼяненка.  У своєму зверненні до учасників заходу ректор зауважив на важливості збереження традицій і вшанування історії навчального закладу, оскільки все нове, що продукує наш університет працею й інтелектом викладачів і студентів зростає на ґрунті створеного попередніми поколіннями. Під час роботи круглого столу неодноразово згадувалися наукові здобутки як засновника ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» М. Довнар-Запольського так й інших видатних вчених і практиків, вихованців нашого університету, котрі на сьогодні відроджуються й впроваджуються у навчальний процес як позитивний досвід. Зокрема, на цьому наголошував завідувач кафедрою маркетингу, доктор економічних наук, процесор А. Федорченко, знайомлячи учасників круглого столу з історією напрямку маркетинг в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Доповіді учасників круглого столу розкрили багатогранність особистості засновника нашого університету. Зокрема, вже на початку роботи виникла дискусія щодо того як історик за освітою та спеціальністю зміг стати засновником і керівником Київський вищих комерційних курсів. Учасники дискусії прийшли до висновку, що історія є вчителькою життя й зберігає досвід всіх сфер буття людства у різні епохи. 

У роботі круглого столу взяли участь зарубіжні дослідники спадщини М. Довнар-Запольського – А. Кіштимов, кандидат історичних наук,   старший   науковий співробітник Республіканської лабораторії історико-культурного спадку Державної наукової установи «Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі» та В. Лєбєдєва, кандидат історичних наук, доцент, Гомельський  державний університет імені Ф. Скорини. А. Кіштимов у своїй доповіді звернув увагу на організаторську діяльність М. Довнар-Запольського як директора Київських вищих комерційних курсів (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), на велику кількість навчальних курсів, які викладалися й різноманітність та актуальність їх тематики, чисельність наукових та інших гуртків, що є свідченням різнобічної й багатогранної підготовки їх слухачів.

 Науково-організаційну діяльність М. Довнар-Запольського у своїй доповіді було більш детально розкрито доктором історичних наук, професором ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» З. Зайцевою. Зокрема, З. Зайцева звернула увагу на відносини засновника нашого університету із діячами українського національного відродження, особливо із М. Грушевським. Цей аспект діяльності М. Довнар-Запольського викликав значний інтерес учасників круглого столу.

В. Лєбєдєва розкрила у своїй доповіді торкнулась доволі складного питання культурної належності М. Довнар-Запольского українському й білоруському народам. У ході обговорення доповіді білоруських гостей учасники круглого столу погодилися, що засновник нашого університету поєднує український і білоруський народи і його організаційні та інтелектуальні надбання є за правом спільним надбанням обох народів.

Директор музею історії Університету, доктор історичних наук, професор А. Чуткий у своїй доповіді звернув увагу на надзвичайно важливу грань діяльності М. Довнар-Запольського – його роботу по підвищенню статусу нашого університету коли він іще був Київськими вищими комерційними курсами, а 1908 р. його статус було підвищено і він стає Київським комерційним інститутом. Діяльність М. Довнар-Запольського як організатора і менеджера навчального закладу виявилась мало вивченою, проте, надзвичайно цікавою складовою доробку. Адже, вона включала роботу, яка спрямовувалась на здобуття статусу для випускників Вищих комерційних курсів, збільшення суспільної популярності закладу і, що надзвичайно важливо, пошук матеріальних й фінансових ресурсів для функціонування навчального закладу.

Доктором історичних наук, професором, провідним науковим співробітником Інституту історії України НАН України І. Матяш у її доповіді було розкрито діяльність М. Довнар-Запольського як очільника Білоруської торгівельної палати в Києві у 1918 р. Таким чином, І. Матяш було представлено іще одну важливу іпостась організаційної діяльності засновника нашого університету – як дипломата, котрий своєю діяльністю закладав економічне підґрунтя зближення українського і білоруського народів.

Поринути в епоху й відчути атмосферу відносин у науковому середовищі початку ХХ ст. дала змогу учасникам круглого столу доповідь доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка І. Верби, присвячена «Справі Сташевського» і ролі М. Довнар-Запольського і цьому непростому епізоді. Доповідь І. Верби дає змогу зрозуміти важливість вивчення персоналій в історії, їх характерів, мотивацій у діях та вчинках. Виступ кандидата юридичних наук, доцента ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Л. Міхневич було присвячено висвітленню персоналій юристів у Київському комерційному інституті, котрі були не лише обличчям нашого університету на зорі його становлення, а й яскравими портретами на тлі епохи.

Завідувачем кафедри банківської справи доктором економічних наук С. Аржевітіним яскраво було представлено такий напрямок підготовки фахівців у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» як працівники банківської сфери. У своїй доповіді С. Аржевітін згадав добру традицію нашого університету в підготовці фахівців для кредитних і, зокрема, для банківських установ, яку було закладено від заснування Київських вищих комерційних курсів.

Круглий слід було завершено виступом заступника директора Н. Кудрицької, заступника директора  бібліотеки ДВНЗ «Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», яка нині за правом отримала імʼя М. Довнар-Запольського. Як відомо, засновник нашого університету передав до його бібліотеки свою власну книжкову колекцію. Нині бібліотека ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» є однією із найкращих університетських бібліотек в Україні й гідно продовжує традиції, закладені на початку ХХ ст.

На круглому столі було представлено іще численні доповіді, присвячені проблемам епохи життя і творчості та активної організаційної діяльності М. Довнар-Запольського і, таким чином, до його роботи вдалося залучити доволі широкий науковий загал. Оскільки особистість засновника нашого навчального закладу становить значний інтерес для науковців різних спеціальностей не лише в Україні, а й в інших країнах, захід, який відбувся 15 червня 2015 р. в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» має перспективу стати традиційним.