Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи у фінансово-банківській сфері та підприємництві

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму розпочато у 2015 році (до червня 2015 року - спеціалізація "Інформаційні системи в банках та фінансових установах"). Фахівці, що навчаються за даною програмою користуються великим попитом в банках, фінансових установах та різного роду бізнесових структурах. На даній програмі готуються спеціалісти з розробки, експлуатації та супроводу інформаційних систем. Щорічно близько 30% бакалаврів з економічної кібернетики вибирають дану магістерську програму. Випускники магістерської програми "Інформаційні системи в фінансово-банківськівській справі та підприємництві" займають різні посади (аналітики інформаційних систем, адміністратори системи, адміністратори баз даних та сховищ даних, менеджер-інженер) розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем та технологій, аналітик (інженер) з комп’ютерних систем тощо) в підрозділах автоматизації банків, фінансових установ та бізнесових структур (департаменти автоматизації, управління автоматизації, відділи, сектори тощо). На даний час випускники кафедри успішно працюють в інформаційних відділах багатьох банків та фінансових установах м. Києва та інших містах України.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Національним Банком України, низкою комерційних банків Києва, фінансових та бізнесових структур, де студенти проходять практику та стажування. Банки, фінансові та підприємницькі установиз задоволенням беруть наших студентів на практику в подальшому залишаючиїх на постійну роботу.

 

У навчальному плані магістерської програми "Інформаційні системи в фінансово-банківськівській справі та підприємництві" передбачено наступні дисципліни:

1.         Банківські інформаційні системи.

2.         Інформаційні системи в управлінні фінансами.

3.         Інформаційні системи в державному управлінні.

4.         Мультиагентні системи.

5.         Сучасні методології створення інформаційних систем.

6.         Інформаційні системи в бізнесі.

7.         Інформаційні системи фінансових ринків.

8.         Системи бізнес-аналітики.

На кафедрі є все необхідне методичне забезпечення для підготовки магістрів даного напряму, а саме:

Підготовлені  і опубліковані викладачами кафедри наступні навчальні посібники:

 

1.         Галузинський Г.П., Денісова О.О., Писаревська Т.А.Інформаційні системи в  бізнесі: Практикум для індивідуальної роботи. К. КНЕУ, 2008. - 528 с.

2.         Гужва В.М.Мультиагентні системи. Навч. посіб. К. КНЕУ, 2014. -466 с.

3.         Курков М.С., О.П. СтепаненкоІнформаційні системи в фінансах. Навч. посіб. К. КНЕУ, 2010. -374 с.

4.         Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А.Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: Навч. посіб. – 2-ге вид.К. КНЕУ, 2001. – 240 с

5.         Сендзюк М..А. Інформаційні системи  в  державному управлінні Навч. посіб. К. КНЕУ, 2004. -339 с.

6.          Ситник Н.В. Банківські інформаційні системи. Навч. посіб. К. КНЕУ, 2008. -384 с.

7.         Татарчук М.. І. Корпоративні інформаційні системи. Підручник. К. КНЕУ, 2014. -329 с.

Також на кафедрі розроблені:

·        Методичні вказівки по написанню магістерської дипломної роботи

·        Методичні вказівки та програма проходження магістерської практики.

·        Метотичні вказівки для проведення комплексного тренінгу.

·        Розроблена і апробована тематика магістерськихдипломних  робіт.

Підготовка магістрів за напрямом "Інформаційні системи в фінансово-банківськів справі та підприємництві"  виконується у відповідності з західними освітніми  стандартами.

Студенти, які навчаються за магістерською програмою "Інформаційні системи в фінансово-банківськів справі та підприємництві"  отримують базову економічну підготовку, знання та навички проектування, впровадження та застосування сучасних інформаційних систем і технологій в фінансово-банківській сфері та підприємництві.

Остання редакція: 18.12.15