Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Нормативні матеріали з навчально-методичної роботи