Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проект Erasmus Plus «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP