Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оголошується конкурс на вакантні бюджетні місця13 Березня 2017р.

Оголошення

Про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на факультеті міжнародної економіки і менеджменту

(згідно положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням)

Кількість бюджетних місць на денній формі навчання:

На другому курсі:

-       051 «Економіка» Спеціалізація 6М01 «Міжнародна економіка» - 2 (два);

-       051 «Економіка» Спеціалізація 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення - 1 (одне).

На третьому курсі:

-       6503 «Міжнародна економіка» - 5 (п’ять).

На четвертому курсі:

-       6503 «Міжнародна економіка» - 4 (чотири).

Кількість бюджетних місць на заочній формі навчання:

На четвертому курсі:

-       6503 «Міжнародна економіка» - 2 (два).

Для участі у конкурсі студенти з 20 вересня по 30 вересня 2017 року повинні подати в деканат факультету наступні документи:

1.   власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2.   завірену деканатом копію своєї навчальної картки;

3.   довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету міжнародної економіки і менеджменту виключно з ПС «СтудентWEB»);

4.   копії та оригінали документів, які підтверджують право студента на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.