Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Плани заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»,

спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції на 2016рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Терміни і строки виконання

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечити невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і фізичних осіб щодо фактів корупції

Постійно

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В., керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

2.

Проводити перевірку в установленому порядку повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структурних підрозділів Університету, щодо причетності працівників та осіб, які навчаються в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

3.

Застосовувати заходи щодо усунення наслідків корупційних діянь відповідно до законодавства у разі отримання постанови суду про накладення адміністративного стягнення за вчинення корупційного діяння на працівника ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» (підготовка розпорядчих документів, щодо звільнення, проведення службового розслідування тощо).

При надходженні інформації

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В., відділ кадрів, керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

4.

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору

постійно

Вчений секретар Паценко О.Ю., начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В., начальник відділу кадрів Губіна А.В.

5.

При прийомі на роботу інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення корупційних діянь

постійно

Начальник відділу кадрів Губіна А.В.

6.

Вживати заходи щодо недопущення реального та потенційного конфлікту інтересів та сприяння його усуненню.

Постійно

Ректор Павленко А.Ф., проректори

7.

Брати активну участь у реалізації державної антикорупційної політики, а саме дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», «Про засади запобігання і протидії корупції» та забезпечити безумовне виконання заходів щодо запобігання корупції

Постійно

Керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

8.

Проводити наради з питань виконавської дисципліни

Щотижня

Проректори, декани факультетів, керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

9.

Виносити питання із запобігання та протидії корупції на засідання ректорату, Вченої ради ВДНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», вчених рад факультетів, педагогічних рад коледжів

Постійно

Ректор Павленко А.Ф., начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В., керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

10.

Надавати відокремленим структурним підрозділам Університету методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції

Постійно

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

11.

Брати участь в опрацюванні законопроектів, пов’язаних з питаннями боротьби з корупцією та вносити пропозицій і зауважень

При надходженні

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В, начальник відділу кадрів Губіна А.В.

12.

Здійснювати організацію юридичного забезпечення роботи, пов’язаної з виконанням вимог антикорупційного законодавства

Постійно

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В

13.

Надавати роз’яснень чинного законодавства в сфері запобігання і протидії корупції співробітникам та особам, які навчаються в Університеті

Постійно

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

14.

Забезпечити доведення до відома співробітників та осіб, які навчаються в університеті, інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві

Постійно

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В., керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

15.

Забезпечити своєчасне декларування доходів працівниками, на яких обов’язок декларування доходів покладено Законами України «Про запобігання корупції», «Про засади запобігання і протидії корупції»

До встановленого терміну

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В., начальник відділу кадрів Губіна А.В.

16.

Надавати консультації та роз’яснення щодо заповнення та подання декларації про доходи працівниками, на яких обов’язок декларування доходів покладено Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Постійно

Начальник відділу кадрів Губіна А.В., Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

17.

Підвищити кваліфікацію фахівців, відповідальних за організацію роботи по запобіганню проявам корупції

За графіком організаторів

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В., головний бухгалтер Коритник Л.П., начальник відділу кадрів Губіна А.В., керівники відокремлених структурних підрозділів

18.

Вживати заходи з посилення фінансового контролю за використанням бюджетних коштів

Постійно

Головний бухгалтер Коритник Л.П. начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

19.

Брати участь у здійсненні процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням

постійно

Помічник проректора з науково-педагогічних, економічних та соціальних питань Узунов Л.О., головний бухгалтер Коритник Л.П., начальник фінансово-економічного відділу Кузьменко Л.Г., начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

20.

Забезпечення здійснення обліку працівників Університету та осіб, які навчаються в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

21.

Забезпечити доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативних актів Університету

Постійно

 

22.

Забезпечити висвітлення інформації про стан та результати роботи щодо боротьби з корупцією та попередження корупційних правопорушень на веб-сайті Університету у розділі «Антикорупційні заходи»

Постійно

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

23.

Активізувати роботу з інформування працівниками Університету та осіб, які навчаються в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», про наявність та призначення «Скриньок довіри»

Постійно

Помічник ректора, куратори груп

24.

Проводити дії спрямовані на недопущення порушень фінансової дисципліни, недоцільного використання бюджетних коштів, та невідкладно інформувати ректора з цих питань

Постійно

Головний бухгалтер Коритник Л.П., начальник фінансово-економічного відділу Кузьменко Л.Г.

25.

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів запобігання та протидії корупції в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» на 2017 рік

До 26.12.2016р.

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Овсяннікова Т.В.

 

Остання редакція: 28.12.16