Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контактна інформація

Поштова адреса:

Центр міжнародної академічної мобільності (к. 218)
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана
Проспект Перемоги 54/1
03680 Київ
Україна
 

Centre of International Academic Mobility (office 218)
Vadym Hetman Kyiv National Еconomic University
54/1 Prospect Peremogy
03680 Kyiv
Ukraine
 

Телефон / факс:

38 044 456 30 19

E-mail:

ciam@kneu.edu.ua 

 

Директор ЦМАМ
 
тел.: 38 044 458 00 64
 

 

Остання редакція: 10.09.15