Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому на навчання, строки прийому заяв і документів, порядок проведення оцінювання поданих іноземцем документів та співбесіда

Правила прийому на навчання, строки прийому заяв і документів, порядок проведення оцінювання поданих іноземцем документів та співбесіда

Прийом іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здійснюється 12 липня 2017 року по 18 вересня 2017 року на підставі рекомендації за результатами співбесіди з трьох конкурсних предметів. Cпівбесіда проводиться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів. Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів з кожного конкурсного предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань яких оцінений позитивною оцінкою з кожного конкурсного предмету.Cпівбесіда проводиться в декілька сесій за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

Як результати співбесіди зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені відповідними сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі..

Прийом іноземців та осіб без громадянства, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідної спеціальності (напряму підготовки), здійснюється на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з 10 липня 2017 року по 08 вересня 2017 року.

Зарахування  до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» зазначеної категорії вступників здійснюється на підставі рекомендації за результатами співбесіди з фахового випробування та з української мови (для англомовних програм – фахового випробування та іноземної мови). Cпівбесіда проводиться за Програмами фахових вступних екзаменів з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей) та Програмою співбесіди з української мови для іноземців та осіб без громадянства, ухваленими Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів з кожного конкурсного предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань яких з конкурсних предметів оцінений не нижче 50 балів.

Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра здобутого за іншою спеціальністю додатково проводиться співбесіда з економічної теорії.

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання*

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Галузь знань

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Спеціалізація

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна теорія

1р. 6м.

-

Економіка підприємства

1р. 6м.

1р. 8м.

Економіка агропромислових формувань

1р. 6м.

1р. 8м.

Міжнародна економіка

1р. 6м.

1р. 8м.

Управління персоналом та економіка праці

1р. 6м.

1р. 8м.

Економічна кібернетика

1р. 6м.

1р. 8м.

Соціально-економічна статистика

1р. 6м.

1р. 8м.

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік, аудит та оподаткування

1р. 6м..

1р. 8м.

Облік, аудит та оподаткування в АПК

1р. 6м.

1р. 8м.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

1р. 6м.

1р. 8м..

Банківська справа

1р. 6м..

1р. 8м.

073

Менеджмент

Менеджмент бізнес-організацій

1р. 6м.

1р. 8м.

Менеджмент, спеціалізація – Бізнес-адміністрування (Управління розвитком бізнесу)

1р. 6м.

-

Менеджмент, спеціалізація – Бізнес-адміністрування (Менеджмент у міжнародному бізнесі)

1р. 6м.

-

074

Публічне управління та адміністрування

 

1р. 6м.

-

075

Маркетинг

 

1р. 6м.

1р. 8м.

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність

1р. 6м.

-

Міжнародний бізнес

1р. 6м.

-

08

Право

081

Право

Правознавство

1р. 6м.

1р. 8м.

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

1р.10м.

-

124

Системний аналіз

 

1р.10м.

-

* - Фахова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян здійснюється за ліцензованим обсягом – 150 осіб на рік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузь знань

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Спеціалізація

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

01

Освіта

015

Професійна освіта

Професійна освіта (економіка)

4 р.

-

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна теорія

4 р.

-

Економіка підприємства

4 р.

4 р.

Економіка агропромислових формувань

4 р.

4 р.

Регіональна економіка та місцеве самоврядування

4 р.

-

Національна економіка

4 р.

-

Міжнародна економіка

4 р.

4 р.

Управління персоналом та економіка праці

4 р.

4 р.

Економічна екологія

4 р.

-

Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

4 р.

-

Економічна кібернетика

4 р.

4 р.

Соціально-економічна статистика

4 р.

-

053

Психологія

Економічна та соціальна психологія

4 р.

-

054

Соціологія

Соціологія економіки та підприємництва

4 р.

-

056

Міжнародні економічні відносини

 

4 р.

-

07

Управління та адміністру-вання

071

Облік і оподаткування

Облік, аудит та оподаткування

4 р.

4 р.

Облік, аудит та оподаткування в АПК

4 р.

4 р.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

4 р.

4 р.

073

Менеджмент

Менеджмент бізнес-організацій

4 р.

4 р.

Менеджмент агробізнесу

4 р.

-

074

Публічне управління та адміністрування

 

4 р.

-

075

Маркетинг

 

4 р.

4 р.

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність

4 р.

-

Комерційна діяльність та логістика

4 р.

-

Міжнародний бізнес

4 р.

-

08

Право

081

Право

Правознавство

4 р.

4 р.

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

4 р.

4 р.

124

Системний аналіз

 

4 р.

-

125

Кібербезпека

 

4 р.

-

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

 

4 р.

-

 

Остання редакція: 23.05.17