Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ухвали та рішення науково-методичної ради