Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністративно-господарський відділ

Адміністративно-господарський відділ являється структурним підрозділом університету, який відповідає за господарське забезпечення навчального процесу, за утримання у відповідному санітар¬ному та гігієнічному стані навчальних, службових та побутових при¬міщень. Організовує побут та відпочинок співробітників та студентів в навчальних корпусах та прилеглої до них території. Організовує заходи з благоустрою, озелененню та прибиранню території, закріпле¬ної за навчальними корпусами, від сміття, опаяого листя та снігу; вивезення на переробку твердих побутових відходів та сміття.

Адміністративно-господарський відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади наказом ректора ва поданням проректора з економічних та соціальних питань. У своїй роботі адмі¬ністративно- господарський відділ керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора, даним положенням.

Основні задачі і функції

  • Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази універ¬ситету, направлених на господарське забезпечення навчального про¬несу. Проведення системи заходів з комплектування навчально-лабораторних, службових та побутових приміщень меблями, господарським інвентарем та обладнанням, та забезпечення їх експлуатаційних якостей у встановлені нормативні строки.
  • Організація технічно-грамотної експлуатації всіх споруд; вчасне проведення системних та поточних ремонтів з метою довгостро¬кового експлуатаційного зберігання, забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці.
  • Господарське забезпечення побуту та відпочинку студентів, аспі¬рантів та співробітників.
  • Підтримування разом зі службою охорони у навчальних корпусах належного пеюепускного режиму; дотримання відповідного санітарного стану приміщень; забезпечення ощадного витрачання електроенергії, питної води та тепла; проведення заходів по економічному використан¬ню витратних матеріалів на прибирання приміщень,
  • Підбір, розстановка та виховання кадрів структурних підрозді¬лів відділу, мобілізація відділу на своєчасне та якісне виконання завдань.
  • Господарське забезпечення навчального процесу та утримання у належному санітарно-гігієнічному стані всіх приміщень навчального корпусу та прилеглої до нього території,
  • Забезпечення потреби навчальних корпусів у меблях, м'якому інвентарі, предметах культурно-побутового та господарського призна¬чення.
  • Проведення постійного обліку та контролю за збереженням та належним використанням матеріальних ресурсів та інвентарю; достовір¬не списання матеріальних цінностей, утримання матеріальних збитків з винуватців; дотримання у відділі фінансової та штатної дисципліни.
  • Утворення для співробітників та студентів нормальних умов праці; забезпечення у навчальних корпусах пожежної безпеки.
  • Підбір, розстановка та виховання кадрів, робітників та молод¬шого обслуговуючого персоналу, зміцнення трудової, виробничої, тех¬нологічної та виконавчої дисципліни у підрозділах відділу.

Структура

У прямому підпорядкуванні начальника адміністративно-госпо¬дарського відділ; знаходяться завідувачі господарством, коменданти та обслуговуючий персонал навчальних корпусів.

Положення про адміністративно-господарський відділ Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

Контакти

Господарська служба Начальник адміністративно- господарського відділу РОГАНОВ Валерій Володимирович 371-6206 62-06 254

Навчальний корпус № 1 Завідувач господарства ЛИСЕНКО Світлана Іванівна 371-6256 62-56 250 Комендант МАНСУРОВА Любов Анатоліївна 371-6256 62-56 250 Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міська АТС Внутрішня АТС Каб. 47

Навчальний корпус № 2 Комендант 456-1138 64-44 10 ГУНДАРЕВА Лариса Юріївна

Навчальний корпус № 3 Завідувач господарства МАРЦИНІВА Ірина Степанівна 456-3535 64-53 029а

Навчальний корпус № 4 (Бібліотека) Завідувач господарства 503-8436 210 ОЛЕКСІЄНКО Людмила Михайлівна Навчальний корпус № 5 Завідувач господарства 483-3521 109 СМОРОДІН Леонід Анатолійович Комендант 483-3521 109 САВЕНЕЦЬ Надія Миколаївна

Навчальний корпус № 6 Завідувач господарства 205-5470 107 3 БАРИКІН Костянтин Дмитрович

Навчальний корпус № 7 Завідувач господарства ЗАРІПОВА Надія Іванівна 272-0046 Студентське містечко Директор КРУК Катерина Панасівна 456-5442 64-17 Гурт. № 3 Заступник 455-6879 АФАНАСОВА Світлана Михайлівна Паспортний стіл 317-6195 61-95

Остання редакція: 10.06.16