Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчальний відділ з документарного забезпечення

Загальна інформація

Відділ документарного забезпечення навчального процесу є структурним підрозділом у складі Навчального центру університету, який:

-                    забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до університету, а також з питань переведення студентів та поновлення відрахованих осіб;

-                    здійснює організацію роботи комісії з переведення студентів та поновлення відрахованих осіб (порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб);

-                    здійснює організацію, оформлення і контроль щодо випускних документів.

Структура

До складу відділу входять:

 • Консультативний сектор приймальної комісії з питань вступу до Університету (кабінет 116).
 • Сектор документального оформлення переведення студентів та поновлення відрахованих осіб (кабінет 130).
 • Сектор оформлення випускної документації, замовлення і видачі дипломів випускникам (кабінет 109).
Остання редакція: 28.02.17
Основні завдання та функції
 • Організація і проведення консультацій вступників з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам і підготовці вступника.
 • Здійснення контролю за роботою предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій, апеляційної комісії. Забезпечення та контроль діяльності технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для формування контингенту студентів.
 • Надання консультацій щодо питань переведення студентів та поновлення відрахованих осіб.
 • Документальне оформлення переведення студентів та поновлення відрахованих осіб як з інших вищих навчальних закладів так і в межах Університету.
 • Організація і контроль роботи приймальної комісії з переведення студентів та поновлення відрахованих осіб.
 • Організація підготовки замовлень та видачі випускних документів; складання звітності та ведення статистики випускників.
 • Контроль за організацією роботи та веденням документації ДЕК.
 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення організації навчального процесу.