Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ступінь вищої освіти "БАКАЛАВР"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 "Економіка" 

Спеціалізація "Міжнародна економіка"

Спеціалізація "Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціалізація "Міжнародний бізнес"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 "Міжнародні відносини"

Спеціалізація "Міжнародні економічні відносини"

Остання редакція: 23.04.18