Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іваненко Федір Вікторович

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: заступник завідувача кафедри економіки і менеджменту агробізнесу, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Біографія:

Викладає дисципліни:  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»,  «Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва».

У  1988 році  захистив  кандидатську  дисертацію і здобув  вчену  ступінь  кандидата  сільськогосподарських наук.

У Київському  національному економічному  університеті працює з 1988 року. З 1993 по 1999 рр. обіймав адміністративні посади –заступника декана факультету економіки АПК КНЕУ і декана економічного факультету Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права.

Є автором  навчальних і навчально-методичних посібників:

1. Системи технологій у тваринництві: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц.-К.:КНЕУ,2001.-186 с.

2. Системи технологій  у тваринництві :Навч. посібник.-К.:КНЕУ,2004. - 365 с.

3. Технологія зберігання та переробки сільськогосподарської продукції: Навчально-методичн. посібник для самост. вивч. дисц.- 221 с.

4. Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва: Навч.посібник - К.:КНЕУ, 2008. - 600 с.

5. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Навч.посібник - К.:КНЕУ, 2010. - 252 с.

Співавтор  наукових розробок для впровадження у виробництво:

1. Авторське свідоцтво на винахід - (Способ определения репродуктивных качеств телок // АС СССР 1509004 от 08.02.1990 г.).

2. Авторське свідоцтво на винахід - (Способ криоконсервации спермы // АС СССР 1690736   от 15.07.1991 г.).

3. Перспективний план племінної роботи із чорно-рябою худобою в учбовому господарстві  „Україна „ Житомир., ЖСГІ. 1982.-296 с.

4. Рекомендації з енергетичної оцінки ефективності технологій вирощування товарної риби . Київ.-ІРГ УААН,2001.-27с.