Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кудлай Віра Григорівна

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Викладає дисципліни:  «Організація і стимулювання праці», «Менеджмент персоналу», «Менеджмент персоналу підприємства».
Захистила у 2004 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Ринок молока: стан, тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Київської області)».
Працювала економістом-фінансистом інвестиційного проектування ЗАО «Арсенал-інвест».  В 1999 року працювала викладачем Київського інституту зв’язку. З 2003 по 2007 рік працювала старшим викладачем, доцентом кафедри менеджменту та маркетингу Київського Славістичного університету. Переважна більшість наукових праць присвячена проблематиці функціонування ринків агропромислової продукції в Україні.