Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Саханда Владислав Володимирович

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: старший викладач кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Біографія:

Викладає дисципліни: «Економіка підприємств», «Бізнес-планування»,  «Біржова діяльність в АПК».
 У 2009 році  закінчив ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» і отримав кваліфікацію магістра з економіки підприємств.
У 2010 році вступив до аспірантури за спеціальністю економіка підприємств. Тема дисертаційного дослідження "Стратегія підприємств АПК на ринку капіталів".