Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Старіков Олександр Юрійович

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Викладає дисципліни: «Проектний аналіз», «Інфраструктура аграрного ринку», «Економічне управління підприємством», «Біржова діяльність в АПК».

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК» на тему «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств)».
Народився 31 грудня 1974 року в с. Снітин Лубенського р-ну Полтавської обл.
Досліджував питання удосконалення інвестиційної діяльності у сільському господарстві, реформування аграрних підприємств України, розвитку фінансових ринків у сільській місцевості. Також досліджував питання регіонального розвитку в Україні, зокрема сільських територій, функціонування аграрного ринку і його інфраструктури.
Здійснював активну консультаційну підтримку сільськогосподарських і переробних підприємств, зокрема у проекті Паювання сільськогосподарських земель та реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств, а також у консалтингових компаніях. Надавав консультації Міністерству аграрної політики і Уряду України з питань розвитку аграрного ринку і сільської місцевості.

Опублікував більше 30 наукових та навчально-методичних праць в Україні і за кордоном. Викладає у Київському національному економічному університеті з 1998 року.