Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Судеркін Анатолій Миколайович

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: заступник завідувача кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Викладає дисципліни: «Бізнес-планування», «Потенціал і розвиток підприємства», «Економіка сільських територій», «Організація і стимулювання праці».

Захистив кандидатську дисертацію у 2006 року на тему «Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості та його соціально-економічні наслідки»
Займається питаннями аграрної політики та аграрного розвитку. Переважна частина наукових праць присвячена розвитку малого підприємництва на селі та напрямкам економічного розвитку сільських територій.