Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зарицька Наталія Петрівна

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: асистент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 1 рік
Біографія:

Викладає дисципліни: «Економіка виробництва і переробки сільськогосподарської продукції», «Економіка підприємств», «Економіка та організація АПК».
Працює над дисертаційним дослідженням: «Економічна і соціальна ефективність діяльності агрохолдингів».
Має дві вищі освіти:
- Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманоа, інститут історії та філософії вищої освіти;
- Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, факультет економіки агропромислового комплексу.