Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра фізичного виховання

Діяльність кафедри фізичного виховання є невід’ємною частиною загальної програми формування особи майбутніх професіоналів, системою педагогічних заходів, які зорієнтовані на фізкультурну освіту, фізичне виховання і розвиток студентів відповідно до вимог суспільства і професії.

Історія кафедри

Кафедру фізичного виховання було створено в 1950 році. За роки свого існування вона пережила творчі «зльоти» і роки «застою».

Кафедру завжди очолювали досить відомі фахівці фізичного виховання. Тому ті чи інші зміни в напрямку її роботи були пов’язані  саме з особистостями цих людей, їх баченням вузівського фізичного виховання, власною наполегливістю та енергією.

Першим завідувачем кафедри став С. В. Остапенко (1950–1963 рр.), у минулому директор Харківського технікуму фізичної культури, учасник Великої Вітчизняної війни, партизан. На його плечі було покладено становлення кафедри, як структурного підрозділу університету, підбір перших кадрів, створення спортивної бази, організацію змагань, дозвілля тощо.

Успіхи вітчизняних спортсменів на олімпійській та світовій аренах у 50-х роках минулого століття дали потужний поштовх до розвитку студентського спорту. Саме тоді було створено ДСТ «Буревісник», почалось проведення різноманітних змагань, брати участь в яких стало дуже престижним для закладів освіти.

У цей час на чолі кафедри стає Л. В. Любарський (1963–1970 рр.), у недалекому минулому – підполковник, керівник фізпідготовки Чорноморського флоту. Перед ним постало завдання – за короткий строк вивести КІНГ у число «спортивних» вузів держави.

З 1964 р. КІНГ постійно брав участь в усіх студентських спартакіадах України та СРСР. У цей період серед Кінгінців були відомі спортсмени, майстри спорту, члени збірних команд України та СРСР: С. Триліс, О. Шабленко, Ю. Тумасов, М. Телепун, А. Молодцов, В. Швачко, О. Левченко, Г. Дмитренко, В. Заруцький, В. Бородчак, Е. Пшеничина, І. Пшеничина та ін.

КІНГ став постійним призером студентських спартакіад, набув слави найспортивнішого економічного вузу країни.

Після призначення Л. В. Любарського головою ДСТ «Локомотив» кафедру очолив В. В. Овчаров (1970–1975 рр.) – майстер спорту, доцент, заслужений працівник культури. Відомий пропагандист оздоровчої спрямованості фізичного виховання він багато зусиль доклав до створення в університеті спортивно-оздоровчих туристських та альпіністських таборів.

З 1975 по 1981 рік кафедру очолював Ю. І. Євтушок – доцент, кандидат педагогічних наук, майстер спорту з водного поло. Цей період характеризується зростанням ролі науки в організації навчального процесу. Головним організатором цієї роботи став доцент В. М. Платонов – нині ректор Національного університету фізичного виховання та спорту України академік, доктор педагогічних наук. Саме в цей період в університеті в організацію занять впроваджується науково обґрунтований принцип спортивної спеціалізації (замість усім відомого принципу загальної фізичної підготовки). Ця методика навчального процесу використовується й сьогодні.

Детальніше про кафедру »

У 1981 році кафедру очолив О. С. Соснін (1981–1984 рр.) – професор, кандидат педагогічних наук, президент Української федерації карате. Цей період характерний зростанням чисельності штатних викладачів та першої спроби запровадити в навчальний процес маловідоме в той час карате.

З 1984 по 1994 рік на чолі кафедри стояв В. С. Мазур – майстер спорту з боротьби, який уважав найбільш важливим у процесі фізичного виховання наявність доброї матеріально-технічної бази. За роки своєї роботи на кафедрі він заклав фундамент майбутніх перебудов.

З 1994 року і по травень 2011 рік кафедру очолював Ю. Л. Соболєв – доцент, кандидат педагогічних наук, суддя Всесоюзної категорії, спортивний педагог у другому поколінні. Його тверде переконання зводиться до того, що найважливішим у роботі є викладацький колектив.

З вересня 2011 року кафедрою фізичного виховання керую Івчатова Тетяна Віталіївна – майстер спорту, кандидат наук з фізичного виховання; доцент.
Сьогодні кафедра – це 52 викладача, які організовують роботу майже з 4 000 студентів. Серед них доценти кафедри:  А.В. Зотов, Ю. Л. Соболєв, С.Г. Защук, І.Б. Карпова ,Т. В. Івчатова; чотири майстри спорту міжнародного классу; учасники Олімпійських ігор: легкоатлетка Л. М. Смолка; чемпіон Радянського Союзу, регбіст Б. А. Корольов та плавець Ю. В. Янішевський; заслужений тренер України з легкої атлетики; заслужений працівник освіти А. В. Зотов; арбітри міжнародної та всесоюзної категорії з футболу – О. М. Балакін, С. М.Березка, С. А. Соботюк, з баскетболу – В. В. Сліпуха, С. Г. Защук, Ю. Л. Соболєв; судді національної категорії – В. Т. Ємець, І. Г. Калугін, Г. В. Бич; 20 майстрів спорту, 12 кандидатів у майстри спорту.

Кафедрі фізичного виховання належать десятки методичних посібників і розробок, самостійні програми з фізичного виховання. Головна риса її викладачів – постійний пошук і вдосконалення навчального процесу, його науково-методичне обґрунтування. Саме цим можна пояснити той факт, що кафедра фізичного виховання та фізкультурно-спортивний комплекс стали базою для практичних занять зі слухачами факультету підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та студентів стаціонару Національного університету фізичного виховання та спорту.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни
Фізичне виховання.

Система фізичного виховання студентів економічних вищих навчальних закладів

Контактна інформація

Адреса: м. Київ, вул. Ежена Пот'є, 18, КНЕУ,
Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст".
телефон: 455-69-18

E-mail: kfis@kneu.edu.ua