Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ткач Іван Валентинович

Кафедра: Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Народився 12 жовтня 1983 року в с.м.т. Поліське Київської обл. У 2005 році закінчив КНЕУ та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Облік і аудит». Має багаторічний довсід консалтингової діяльності  в сфері обліу та аудиту. З 2006 р. працює на кафедрі обліку, аналізу та аудиту в АПК. Викладає дисципліни:  «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва», «Організація обліку з використанням 1С: Бухгалтерія». Має сертифікат викладача 1С:Бухгалтерія 8. Одружений, виховує двох  доньок.