Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Золотарьова Наталія Сергіївна

Кафедра: Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Посада: доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Народилася 20 жовтня 1980 р. в м. Полтава. У 2002 р. закінчила з відзнакою Полтавську державну аграрну академію, здобула кваліфікацію магістра з обліку. З вересня 2002 по березень 2007 року працювала на посаді асистента кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії. У березні 2007 обрана на посаду асистента, а в 2009 на посаду доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). У 2010 р. отримала вчене звання доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК.