Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит (каф. обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету

  • Аудит зі спеціальності 6.030509 (171.6 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з науки “Аудит” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509 “Облік та аудит” спеціалізація  «Облік і аудит в АПК »01 Липня 2016 р.
  • Аудит (спеціальність 6.030509) (98.5 KB)Паспорт науки “Аудит” для студентів  напряму підготовки 6509 “Облік та аудит” спеціалізація  «Облік і аудит в АПК »13 Червня 2014 р.