Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бюджетування діяльності на підприємствах АПК

Мета дисципліни- вивчаюти теоретичні та практичніоснови бюджетування діяльності підприємств, формування системи бюджетів діяльності підприємств АПК, аналіз і контроль їх виконання з метою розробки стратегічних й тактичних управлінських рішень.

Остання редакція: 28.05.15