Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів сучасної системи знань про бухгалтерський облік, вивчення основних принципів, методики та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю в Україні.

Завдання дисципліни– засвоєння студентами елементів методу бухгалтерського обліку, максимально наближаючи виробничі ситуації до дійсності навчити студентів спрямувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки і використання облікової інформації в управлінні.

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету

  • Бухгалтерський облік зі спеціальністі 6.030504 (592 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік” для напряму підготовки 6504  "Економіка підприємства" спеціалізація "Економіка агропромислових формувань"01 Липня 2016 р.
  • Бухгалтерський облік (загальна теорія)» зі спеціальності 6.030509 (172.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для напряму підготовки 6509 “Облік та аудит” спеціалізація  «Облік і аудит в АПК »01 Липня 2016 р.
  • Бухгалтерський облік (спеціальність 6.030504) (105.5 KB)Паспорт науки “Бухгалтерський облік” для напряму підготовки 6504  "Економіка підприємства" спеціалізація 6504 "Економіка агропромислових формувань"07 Жовтня 2015 р.
  • Бухгалтерський облік (загальна теорія) спеціальність 6.030509 (140.5 KB)Паспорт науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для  напряму підготовки 6509 «Облік і аудит» спеціалізація "Облік і аудит в АПК"13 Червня 2014 р.