Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік (загальна теорія) (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів сучасної системи знань про бухгалтерський облік, вивчення основних принципів, методики та організації обліку господарських процесів, керівництва обліком та звітністю в Україні.

Завдання дисципліни– засвоєння студентами елементів методу бухгалтерського обліку, максимально наближаючи виробничі ситуації до дійсності навчити студентів спрямувати теорію бухгалтерського обліку на розвиток методів отримання, обробки і використання облікової інформації в управлінні.

Остання редакція: 12.09.11