Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології в обліку

Вивчення дисципліни допоможе майбутнім фахівцям з аграрного менеджменту оволодіти сучасними методами обробки управлінської  інформації, застосовуючи широкий діапазон технічних, програмних і організаційних засобів.

Завдання курсу - використати можливості навчального процесу для вивчення теорії та практики застосування сучасних інформаційних систем та технологій обліку, озброїти їх інструментарієм для прийняття управлінських рішень.

Предмет навчальної дисципліни - система засобів автоматизованої обробки інформації та використання в менеджменті підприємства облікової інформації.

 

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету