Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні стандарти аудиту(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліниоволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок використання Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики  в організації та проведенні аудиту і виконанні інших видів аудиторських послуг.

Завдання дисциплінизасвоєння теоретичних основ побудови та застосування Міжнародних стандартів аудиту; вивчення структури та змісту кодексу етики професійних бухгалтерів та аудиторів; вивчення структури та змісту Міжнародних стандартів аудиту; набуття практичних навичок використання Міжнародних стандартів аудиту в Україні.

Остання редакція: 12.09.11