Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація обліку в фермерських господарствах

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в фермерських господарствах.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально організовувати на фермерських господарствах бухгалтерський облік і фінансову звітність на підставі застосування спрощеної системи бухгалтерського обліку і оподаткування.

 

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету