Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 28.04.16
Компютерні інформаційні системи в аудиті зі спеціальності 6.030509