Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий облік ІІ (АПК)

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам ведення бухгалтерського обліку активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах.

Завдання дисципліни — використати можливість навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально вести облік активів, власного капіталу та зобов¢язань в сільськогосподарських підприємствах.

Остання редакція: 24.10.12

Публікаціі з предмету

  • Фінансовий облік - 2 зі спеціальності 6.030509 (583.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік - 2” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509  ”Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в АПК”01 Липня 2016 р.
  • Фінансовий облік -2 (спеціальність 6.030509) (78 KB)Паспорт науки  “Фінансовий облік - 2” для студентів напряму підготовки 6509 ”Облік і аудит” спеціалізація  “Облік і аудит в АПК”08 Жовтня 2015 р.