Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія бухгалтерського обліку(каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Метою дисципліни є набуття студентами знань про історичні шляхи, особливості, труднощі і суперечності у становленні, розвитку і застосуванні методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку.

Вивчення історії бухгалтерського обліку нерозривно пов`язано з такими дисциплінами як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Управлінський облік».

 

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету

  • Історія бухгалтерського обліку зі спеціальністі 6.030509 (396 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Історія бухгалтерського обліку” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізація "Облік і аудит в АПК"01 Липня 2016 р.
  • Історія бухгалтерського обліку (спеціальність 6.030509) (63 KB)Паспорт дисципліни “Історія бухгалтерського обліку” для студентів напряму підготовки 6509 «Облік і аудит» спеціалізація "Облік і аудит в АПК"07 Жовтня 2015 р.