Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний тренінг кафедри обліку, аналізу і аудиту в АПК

Призначення комплексного тренінгу в навчальному процесі  -  подати студентам магістерської програми теорію та  практичні аспекти створення, організації і функціонування бухгалтерського обліку і звітності, фінансового аналізу  (аудиту) на агропромисловому підприємстві за умов сучасних комп’ютерних управлінських інформаційних систем і  технологій.  Тренінг, як одна з активних, максимально наближе­них до практики форм навчального процесу, створює ре­альну базу знань, необхідну для подальшого успішного  застосування на практиці прогресивних систем і технологій, що задовольняють вимоги і потреби управлінської діяльності на підприємствах АПК.

За методикою побудови, організації та технологією виконання  Комплексний Тренінг уявляє  наскрізну обліково-аналітичну задачу (задачі) з адаптацією і розвитком  в напрямку та послідовності складових дисциплін і тематики кожного курсу магістерської програми в середовищі комп’ютерної управлінської  інформаційної системи . 

Остання редакція: 18.12.13

Публікаціі з предмету