Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік в галузях АПК

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам ведення бухгалтерського обліку основної діяльності будівельних організацій, ремонтно-транспортних та торговельних підприємств.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально вести облік основної діяльності в будівництві, ремонтно-транспортному виробництві та торгівлі.

Остання редакція: 12.09.11