Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних основ та практичних навичок ведення обліку та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємствам України.

Завдання дисципліни - навчити студентів правильно і раціонально вести облік міжнародних операцій та використовувати облікову інформацію в управлінні підприємствами України.

Остання редакція: 27.05.15