Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облікова політика підприємства(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів системи знань і практичних навичок з організації облікової політики на підприємстві з метою ефективного використання облікової інформації в здійсненні контролю і аналізу господарської діяльності та управління підприємством.

Завдання дисципліни— вивчити загальні принципи розробки та оформлення, використання та вдосконалення облікової політики підприємства, базуючись на особливостях його структури, технології та організації виробництва, побудові обліку, контролю і звітності.

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету

  • Облікова політика підприємства зі спеціальності 6.030509 (862 KB)методичні матеріали  щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Облікова політика підприємства” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізація“Облік і аудит в АПК”01 Липня 2016 р.
  • Облікова політика підприємства (спеціальність 6.030509) (89.5 KB)Паспорт дисципліни “Облікова політика підприємства” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит” спеціалізація  «Облік і аудит в АПК»07 Жовтня 2015 р.