Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік в зарубіжних країнах(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни — вивчення теорії і практики організації та методики ведення обліку як управлінського, так і фінансового в зарубіжних країнах з розвинутою ринковою економікою.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для набуття студентами необхідних знань та практичних навичок ведення обліку та складання фінансової звітності в зарубіжних країнах з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
 

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету

  • Облік у зарубіжних країнах зі спеціальності 6.030509 (550 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Облік в зарубіжних країнах” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізація «Облік і аудит в АПК»01 Липня 2016 р.
  • Облік у зарубіжних країнах (спеціальність 6.030509) (113.5 KB)Паспорт дисципліни “Облік в зарубіжних країнах” для студентів  напряму підготовки 6509 “Облік і аудит” спеціалізація «Облік і аудит в АПК»07 Жовтня 2015 р.