Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни– набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Тлумачень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними компаніями та учасниками ринку цінних паперів.

Завданнядисципліни– засвоїти основні вимоги Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо формування окремих елементів фінансових звітів компаній недержавної форми власності.

 

Остання редакція: 27.05.15