Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і звітність субєктів малого підприємництва (АПК)

Мета дисципліни– опанування студентами теоретичних та практичних основ ведення бухгалтерського обліку і організації звітності суб’єктами малого підприємництва.

Завдання дисципліни– навчити студентів організовувати систему фінансового і податкового обліку суб’єктів малого підприємництва, складати фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва, а також податкову, спеціальну та статистичну звітність. Першочергова увага звертається на вивчення законодавчих актів і нормативно-правових документів, що регулюють порядок ведення фінансового і податкового обліку суб’єктів малого підприємництва та організацію фінансової, податкової, спеціальної і статистичної звітності.

Остання редакція: 07.10.15

Публікаціі з предмету