Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація бухгалтерського обліку (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— навчити студентів самостійно організовувати процес підготовки до проведення аудиту та оволодіти методикою аудиту окремих об’єктів на основі чинного законодавства, стандартів аудиту та етичних принципів аудиту в Україні, набуття студентами певних навичок та вмінь оцінювати правомірність здійснення господарських операцій і розробляти рекомендації щодо усунення виявлених помилок або розробки альтернатив правильних варіантів рішень для усунення виявлених недоліків чи оптимізації планів управлінського персоналу.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами теорії аудиту та основних методичних положень щодо проведення аудиту на конкретних підприємствах на базі чинного законодавства, допомогти студентам оволодіти методикою організаційного процесу аудиту та ефективно використовувати роботу інших аудиторів та експертів під час проведення аудиту.

Остання редакція: 27.05.15