Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий облік і звітність(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— опанування студентами теоретичних та практичних основ оподаткування підприємств, засвоєння порядку нарахування, сплати податків, обліку розрахунків за податками, вивчення методики складання і подання податкової звітності в Україні.

Завдання дисципліни — навчити студентів організовувати систему податкового обліку на підприємстві, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування та сплати податків, складати податкові розрахунки та декларації. Першочергова увага звертається на вивчення законодавчих актів і нормативно-правових документів, що регулюють оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних та фізичних осіб, засвоєння основних принципів організації та ведення податкового обліку, порядок складання та подання податкової звітності підприємств відповідно до чинного законодавства України.

Остання редакція: 12.09.11