Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Судово-бухгалтерська експертиза(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок дослідження облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарських процесах, пов’язаних з економічними злочинами.

Завдання дисципліни— використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації судово-бухгалтерської діяльності в Україні, основ дослідження облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарському процесах та набуття практичних навичок кваліфікованого складання висновків судово-бухгалтерської експертизи.

 

Остання редакція: 12.09.11