Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінський облік(каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів сучасної системи знань про організацію і методику управлінського обліку, його удосконалення з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Завдання дисципліни— вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця та ролі в управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосовувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету

  • Управлінський облік зі спеціальності 6.030504 (550 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань  з науки  “Управлінський облік” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030504 ”Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в АПК”01 Липня 2016 р.
  • Управлінський облік зі спеціальності 6.030509 (556 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань  з науки  “Управлінський облік” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509  ”Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в АПК”01 Липня 2016 р.
  • Управлінський облік (спеціальність 6.030509) (107 KB)Паспорт дисципліни  “Управлінський облік” для студентів напряму підготовки 6509 ”Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в АПК”  07 Жовтня 2015 р.
  • Управлінський облік (спеціальність 6.030504) (107.5 KB) Паспорт дисципліни  “Управлінський облік” для студентів для  спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" спеціалізації "Економіка агропромислових формувань"07 Жовтня 2015 р.