Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія прикладних досліджень (Каф. Маркетингу)

Метою дисципліни є надання студентам поглиблених теоретичних знань та формування у них практичних навичок у галузі побудови та функціонування сучасних інтелектуальних систем обробки даних з ринкової та маркетингової діяльності суб’єктів підприємництва. Основні завдання дисципліни: сформувати знання з теорії прикладних досліджень; набути навичок виявлення та збору інформації за умов невизначеності ситуації; ознайомити з принципами роботи систем підтримки прийняття рішень;  розвинути навички роботи з систем підтримки прийняття рішень та прийняття управлінських рішень на їх основі; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі інтелектуальних систем та методів математичного моделювання за умов конкретної доступної інформації; забезпечити студентів необхідними знаннями з прийняття управлінських рішень із поєднанням людського та штучного інтелекту; допомогти набути вмінь та навичок самостійного аналізу та прогнозування ринкової, економічної, споживацької ситуації; навчити використовувати інтелектуальні інформаційні системи задля уніфікації, систематизації та використання існуючої доступної інформації та використання їх для прийняття стратегічно важливих рішень. Предметом дисципліни є теорія і методи прогнозування ринкової ситуації та прийняття стратегічних маркетингових рішень підприємства в умовах невизначеності.

Остання редакція: 25.04.16

Публікаціі з предмету