Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Збутові комунікацій

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил ведення збутових комунікацій та розробки політики збутових комунікацій на підприємстві.
Завдання дисципліни: вивчення теоретичних аспектів побудови збутових комунікацій; ознайомлення з системами управління збутовими комунікаціями; набуття студентами навичок і вмінь формування політики збутових комунікацій; формування практичних навиків ведення комунікацій спрямованих на збут. Предметом дисципліни є загальні засади і методи ведення збутових комунікацій на підприємствах.
 

Остання редакція: 25.04.16

Публікаціі з предмету

  • Збутові комунікації (89 KB)паспорт  навчальної дисципліни  “Збутові комунікації” .Дисципліна магістерського рівня.30 Червня 2016 р.