Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинговий аудит

Мета дисципліни — надати студентам науково-теоретичні знання та практичні навички з організації і проведення маркетингового аудиту, навчити методологічним та організаційним прийомам його використання за сучасних умов маркетингової діяльності підприємства. Завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингового аудиту підприємства; оволодіти методологією маркетингового аудиту з метою інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових операцій, зниження ймовірності й сили комерційного ризику; допомогти студентам набути вмінь і навичок для самостійного комплексного аудиту маркетингової діяльності підприємства, реалізувати набуті знання в пошуку шляхів і резервів удосконалення маркетингу підприємства відповідно до результатів аудиту та постійно змінюваних ринкових умов. Предметом дисципліни є науково-методичні проблеми маркетингового аудиту підприємства, умови його розвитку та практичного застосування.

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету

  • Маркетинговий аудит (119.7 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит»30 Червня 2016 р.
  • Маркетинговий аудит (194.9 KB)паспорт дисципліни «Маркетинговий аудит»30 Червня 2016 р.