Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетингові дослідження

Метою науки є розгляд питань системи, методів та алгоритмів вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, шляхів і резервів його маркетингового розвитку. Завдання науки: ознайомлення з відповідними категоріями, методиками та алгоритмами, відпрацювання практичних навичок, їх використання в процесах маркетингових досліджень; прищеплення навичок творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства відповідно до результатів досліджень. Предметом науки є взаємовідносини підприємства з суб’єктами, силами та умовами, які оточують його, а також з його маркетинговим мікросередовищем.

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету

  • Маркетингові дослідження (96.6 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Маркетингові дослідження»30 Червня 2016 р.
  • Маркетингові дослідження (234 KB)паспорт  науки «Маркетингові дослідження»30 Червня 2016 р.