Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фащевський Микола Іванович

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: професор кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор географічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

    Народився 13 жовтня 1937 року в с. Михалківці Острізьського району Рівненської області. У 1969 році закінчив Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка. У 1993 році захистив докторську дисертацію.

    Микола Іванович Фащевський є автором понад 200 наукових праць. Коло його дослідницьких зацікавлень полягає у дослідженні сучасних актуальних проблем формування економіки регіонів України та регіональної економічної політики, розробці науково-методичних основ вирішення еколого-економічних проблем розвитку регіонів, вивченні найскладніших проблем просторового розвитку економіки України в контексті її інтеграції у світовий економічний простір. Микола Іванович приймав участь у розробці Концепції державної регіональної політики України та Генеральної схеми планування території України, під його науковим керівництвом підготовлено цілий  ряд авторських навчальних курсів з регіонально-просторового розвитку України та їх навчально-методичне забезпечення.