Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Абітурієнту – 2017

Вітаємо, шановні абітурієнти, батьки  та інші зацікавлені гості сайту!
 

       Уже понад 110 років Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана готує найкращих фахівців у галузі економіки та управління, які є найбільш затребуваними фахівцями на ринку праці. У нас навчаються найбільш амбітні, сміливі та креативні молоді люди. У стінах університету завжди панує унікальний дух самовдосконалення й особлива атмосфера активного навчання і всебічного розвитку.

       Чому варто вступати до КНЕУ:
- якісна вища економічна освіта;
- КНЕУ № 1 в рейтингу університетів серед роботодавців;
- сильний професорсько-викладацький склад, які є провідними науковцями в економічній галузі;
- дружній колектив, де кожен відчуває себе членом великої родини КНЕУ;
- у нас навчаються амбітні, сміливі та креативні молоді люди;
- наявні програми міжнародної академічної мобільності;
- наявність цікавих місць проходження практики, у тому числі міжнародної;
- насичене студентське життя (відкриті лекції, тренінги, круглі столи, а також концерти, бали);
- гарантоване місце проживання в гуртожитку для іногородніх студентів;
- можливість відвідувати екскурсії (підприємства, заводи, фабрики, державні установи);
- можливість долучення до реалізації різних проектів (соціальних або за спеціальністю) ще під час навчання.

       Кафедра регіоналістики і туризму є однією з провідних і найстаріших кафедр в університеті, яка готує студентів за такими напрямками підготовки:
- регіональна економіка і місцеве самоврядування;
- екологічна економіка;
- туризм.

       Пропонуємо вам  ознайомитися з переліком та змістом програм підготовки бакалаврів за спеціалізаціями.

Регіональна економіка і місцеве самоврядування

       Актуальність підготовки фахівців зумовлена реформою децентралізації, що зумовлює потребу в підготовці значної кількості висококваліфікованих фахівців-економістів, які володітимуть специфічними компетенціями  управління територіальним розвитком.

        Йдеться про управління економікою регіону, місцевими фінансами та бюджетом, соціальне прогнозування та стратегічне планування, міжмуніципальне, міжрегіональне та прикордонне співробітництва регіонів тощо.

       Вивчати регіональну економіку  і місцеве самоврядування у КНЕУ круто тому, що:
- унікальна освітня програма в Україні;
- практична спрямованість;
- гарантоване місце проходження практики;
- можливість отримання рекомендації для працевлаштування;
- велика частка спеціалізованих дисциплін;
- вивчення сучасного інструментарію управління регіонами і громадами;
- можливість долучення до реалізації проектів по децентралізації в Україні ще на етапі навчання;
- екскурсії та ознайомлення з діяльністю центральних органів влади, спілкування з діючими державними та місцевими управлінцями;
- залучення до участі в науковійдіяльності Інституту регіоналістики КНЕУ;
- можливість міжнародної\\\\\\\\\\\\\\\\академічної мобільності;
- наявність PhD-програми та спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, що дає можливість здобуття наукового ступеня.

       Під час навчання за даною спеціалізацією студенти вивчатимуть такі спеціалізовані науки та дисципліни:
- ресурсний потенціал території;
- управління економікою регіонів;
- муніципальний менеджмент;
- публічно-приватне партнерство;
- місцеві фінанси;
- регіональний маркетинг та промоція потенціалу місцевого розвитку;
- сталий інтегрований розвиток громад;
- управління місцевими ресурсами в умовах децентралізації;
- проектне управління місцевим розвитком;
- регіональна логістика;
- планування розвитку територіальної громади;
- антикризове управління.

       Після завершення навчання за спеціалізацією «Регіональна економіка і місцеве самоврядування» випускники зможуть працювати:
- у центральних органах виконавчої влади;
- в регіональних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
-
 керівником проектів та експертом у сфері бізнесу;
- на державних та приватних підприємствах.

       Додатковими перевагами навчання за відповідною спеціалізацією є:
- гарантоване місце проходження практики;
- великий попит на фахівців з регіональної економіки та місцевого самоврядування на ринку праці;
- унікальна освітня програма в Україні;
 - гарантоване місце проживання в гуртожитку для іногородніх студентів.

       Для вступу на дану спеціалізацію необхідно мати наступні сертифікати ЗНО:

Спеціальність

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий коефіцієнт

Вага атестату

Вага за закінчення курсів

Мінімальна кількість балів

051 Економіка

Регіональна економіка і місцеве самоврядування

1.Українська мова та література

0,2

0,1

-

100,0

2. Історія

0,3

100,0

3. Географія

    Іноземна мова

0,4

100,0

       Додаткова інформація за телефонами:
489-09-33; 483-54-98; 205-54-83

       Або ж пишіть нам – e-mail: kaf_re@ukr.net

Екологічна економіка

       Підготовка фахівців за спеціалізацією «Екологічна економіка» є надзвичайно важливою та перспективною, оскільки обумовлена сучасною тенденцією прискореного розвитку нового сектору економіки, заснованого на екологізації технологій виробництва, динамічному розвитку зеленого бізнесу (SustainableBusiness) та, як наслідок, створення нових робочих місць у «зелених» галузях економіки України.

       Під час навчання за даною спеціалізацією студенти вивчатимуть такі спеціалізовані науки та дисципліни:
- економіка природокористування;
- основи сталого розвитку та «зелена економіка»;
- екологічна сертифікація;
- еколого-економічний облік і аудит;
- екологічний менеджмент;
- сталий інтегрований розвиток громад;
- управління місцевими природними ресурсами в умовах децентралізації;
- створення «зеленого бізнесу» (Sustainablebusiness);
- оцінка впливу на довкілля;
- прикладний екологічний маркетинг;
- екологічне страхування.

       Після завершення навчання за спеціалізацією «Екологічна економіка» випускники зможуть працювати:
- менеджером-екологом на середніх і великих підприємствах, у міжнародних корпораціях;
- керівником чи фахівцем підприємств сфери «зеленого» бізнесу;
- бізнес-аналітиком з питань екологічної модернізації бізнесу;
- фахівцем сертифікаційних агентств, аудиторських і страхових компаній;
- фахівцем-екологом у центральних, регіональних і місцевих органах влади;
- експертом громадських екологічних організацій.

       Додатковими перевагами навчання за відповідною спеціалізацією є:
- унікальний напрямок підготовки в Україні;
- гарантоване місце проходження практики;
- великий попит на ринку праці у фахівцях з екологічної економіки;
- вивчення декількох іноземних мов;
- дефіцит фахівців даної спеціалізації на ринку праці України;
- популярність даної спеціалізації у провідних університетах Європи;
- гарантоване місце проживання в гуртожитку для іногородніх студентів.

       Для вступу на дану спеціалізацію необхідно мати наступні сертифікати ЗНО:

Спеціальність

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий коефіцієнт

Вага атестату

Вага за закінчення курсів

Мінімальна кількість балів

051 Економіка

Екологічна економіка

1.Українська мова та література

0,2

0,1

-

100,0

2. Історія

0,3

100,0

3. Географія

    Іноземна мова

0,4

100,0

 

       Додаткова інформація за телефонами:
489-09-33; 483-54-98; 205-54-83

       Або ж пишіть нам – e-mail: kaf_re@ukr.net

Туризм

       Актуальність підготовки фахівців за спеціальністю «Туризм» полягає у тому, що туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію, і потребує поліпшення якості послуг, підготовки висококваліфікованих кадрів відповідно до вимог міжнародних стандартів.

       Наша програма за напрямом підготовки «Туризм» відрізняється від програм інших вищих навчальних закладів практичною спрямованістю на потреби економіки та туристичного бізнесу.

       Важливою перевагою програми підготовки бакалаврів з туризму у КНЕУ є особливий акцент на поглибленому вивченні студентами кількох іноземних мов – студенти мають можливість обрати для поглибленого вивчення дві іноземні мови, а польська мова вивчатиметься як нормативна дисципліна протягом другого-третього року навчання.

       Під час навчання за даною спеціалізацією студенти вивчатимуть такі спеціалізовані науки та дисципліни:
- туристичне країнознавство;
- міжнародний туризм;
- рекреалогія;
- зелений туризм;
- краєзнавство;
- організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності;
- туроперейтинг;
- туристична логістика;
- страхування у сфері туризму;
- менеджмент у туризмі;
- корпоративна соціальна відповідальність бізнесу;
- маркетинг туризму;
- реклама в туризмі;
- фінанси туристичного підприємства.

       Після завершення навчання за спеціалізацією «Туризм» випускники зможуть працювати:
- відкрити власний туристичний бізнес;
- фахівцем з туристичного обслуговування, туристичного супроводу;
- менеджером туристичної і готельної діяльності;
- консультантом із питань страхування в туризмі;
- агентом з організації туризму;
- консультантом з подорожей.

       Додатковими перевагами навчання за відповідною спеціалізацією є:
- гарантоване місце проходження практики, у тому числі за кордоном;
- гарантоване місце проживання в гуртожитку для іногородніх студентів;
- стабільний попит на ринку праці у фахівцях з туризму;
- вивчення декількох іноземних мов;
- можливості для міжнародної студентської академічної мобільності;
- подорожі, екскурсії та туристичні походи під час навчання 

       Для вступу на дану спеціалізацію необхідно мати наступні сертифікати ЗНО:

Спеціальність

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий коефіцієнт

Вага атестату

Вага за закінчення курсів

Мінімальна кількість балів

242 Туризм

Туризм

1.Українська мова та література

0,2

0,1

-

100,0

2. Історія

0,3

100,0

3. Географія

    Іноземна мова

0,4

100,0

 

       Додаткова інформація за телефонами:
489-09-33; 483-54-98; 205-54-83

       Або ж пишіть нам – e-mail: kaf_re@ukr.net

       Також ви можете більш детальніше ознайомитись із правилами прийому до КНЕУ імені Вадима Гетьмана за наступним посиланням - http://kneu.edu.ua/ua/plicants/pp2017/

 

Остання редакція: 09.02.17