Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи туризмознавства

«Основи туризмознавства» є дисципліною фахового спрямування у підготовці бакалаврів з туризму.  Метою вивчення дисципліни є формування необхідних знань з теорії туризмознавства та практичних навичок з організації туристичних подорожей для майбутніх фахівців у сфері туризму.

Завдання курсу – ознайомити студентів з основними поняттями та дефініціями туризму, з його історією та сучасним станом розвитку туристичного господарства, умовами діяльності туристичних підприємств (фірм), сформувати глибокі знання та практичні навички, необхідні для організації туристичної діяльності, створення та організація роботи туристичного підприємства (туроператора, турагентства).

 В результаті  вивчення дисципліни студенти знатимуть: основні види туризму, турів, типи туристів та класів туристичного обслуговування;  основи організації туристичного бізнесу, адміністративно-управлінського механізму регулювання господарської діяльності в сфері туризму;  основи правового регулювання туристичної діяльності в Україні; студенти вмітимуть: застосовувати складники механізму управління туристичною сферою з максимальним результатом, нові форми та методи обслуговування в туризмі; розробляти та обґрунтовувати  напрями  підвищення ефективності організації роботи суб’єктів туристичної індустрії; формувати концепцію створення та забезпечення роботи туристичного підприємства.

Остання редакція: 08.05.18

Публікаціі з предмету